Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

190790

190790

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

190197

190197

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 110

190522

190522

Τεμάχιο

190602

190602

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 26

190604

190604

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190521

190521

Τεμάχιο

190557

190557

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190469

190469

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 40

190728

190728

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

190210

190210

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 60

190707

190707

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

190558

190558

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190071

190071

Τεμάχιο

190007

190007

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

190729

190729

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

200907

200907

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 100

190517

190517

Τεμάχιο

190002

190002

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

190759

190759

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 100

190605

190605

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190998

190998

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

190880

190880

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

190630

190630

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 70

190701

190701

Τεμάχιο

190967

190967

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

190277

190277

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 20

190091

190091

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 40

190302

190302

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

190797

190797

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

190090

190090

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 12

190854

190854

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

190855

190855

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

190663

190663

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

190050

190050

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

190304

190304

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 40

190807

190807

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

190954

190954

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

190956

190956

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

190955

190955

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

190662

190662

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20