Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

200492

200492

Τεμάχιο

200494

200494

Τεμάχιο

200493

200493

Τεμάχιο

190933

190933

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

190640

190640

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 1

190896

190896

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

190648

190648

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 6

190649

190649

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

190263

190263

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 15

190601

190601

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190931

190931

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

190945

190945

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

190946

190946

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

190272

190272

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 25

190609

190609

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 10

190365

190365

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

190124

190124

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

190313

190313

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

190128

190128

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

190132

190132

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 10

190350

190350

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

190748

190748

Τεμάχιο

190749

190749

Τεμάχιο

190829

190829

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 6

190750

190750

Τεμάχιο

190512

190512

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 25

190865

190865

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 10

145777

145777

Σετ

Σετ / Σετ: 1

190950

190950

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

190996

190996

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

190997

190997

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

190653

190653

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

190647

190647

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 6

145760

145760

Τεμάχιο

145762

145762

Τεμάχιο

190646

190646

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 4

190903

190903

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190665

190665

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190666

190666

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

190925

190925

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1