Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

210282

210282

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

210284

210284

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

210283

210283

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

180090

180090

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 10

180673

180673

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

180674

180674

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

180675

180675

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

180712

180712

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

210297

210297

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

210316

210316

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

180711

180711

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

190487

190487

Κιλό

Κιλό / Πακέτο: 15

180680

180680

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 10

212415

212415

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 10

212414

212414

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 10

212405

212405

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 10

180671

180671

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

180219

180219

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

180672

180672

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

180235

180235

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190860

190860

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 250

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190861

190861

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 250