Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

180090

180090

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 10

180673

180673

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

180674

180674

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

180675

180675

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

190487

190487

Κιλό

Κιλό / Πακέτο: 15

180680

180680

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 10

180708

180708

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 10

180038

180038

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 15

180709

180709

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 15

180671

180671

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

180219

180219

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

180672

180672

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

180235

180235

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15