Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

028963

028963

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 400

013521

013521

Τεμάχιο

028500

028500

Τεμάχιο

028793

028793

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

028618

028618

Τεμάχιο

028468

028468

Τεμάχιο

028459

028459

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

013522

013522

Τεμάχιο

027490

027490

Τεμάχιο

022451

022451

Τεμάχιο

020210

020210

Τεμάχιο

027486

027486

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

022456

022456

Τεμάχιο

020669

020669

Τεμάχιο

028964

028964

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1000

020670

020670

Τεμάχιο

028463

028463

Τεμάχιο

028467

028467

Τεμάχιο

028962

028962

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 600

028965

028965

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 600

020676

020676

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

020678

020678

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

027768

027768

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30