Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

122330

122330

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122331

122331

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122332

122332

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122333

122333

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122334

122334

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122335

122335

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122200

122200

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

120061

120061

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122199

122199

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12