Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

121957

121957

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120607

120607

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

122432

122432

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122431

122431

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120917

120917

Τεμάχιο

122032

122032

Τεμάχιο

120915

120915

Τεμάχιο

120916

120916

Τεμάχιο

121795

121795

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121794

121794

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121451

121451

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120952

120952

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120950

120950

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120951

120951

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1