Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

121622

121622

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121435

121435

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120212

120212

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120068

120068

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120081

120081

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120210

120210

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120603

120603

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

121534

121534

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

120209

120209

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120211

120211

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120016

120016

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12