Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

121622

121622

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053355

053355

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053360

053360

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053357

053357

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053356

053356

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121435

121435

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120068

120068

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120081

120081

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120603

120603

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

121534

121534

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

120016

120016

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122213

122213

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122214

122214

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24