Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

122278

122278

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

120184

120184

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120185

120185

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050075

050075

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050141

050141

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050074

050074

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050568

050568

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120115

120115

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120114

120114

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122192

122192

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

121910

121910

Τεμάχιο

121911

121911

Τεμάχιο

122193

122193

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

120636

120636

Τεμάχιο

120623

120623

Σετ

Σετ / Σετ: 1

120600

120600

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 1