Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

032437

032437

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032117

032117

Τεμάχιο

032067

032067

Τεμάχιο

032662

032662

Τεμάχιο

030975

030975

Τεμάχιο