Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

030101

030101

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030099

030099

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

030098

030098

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

030096

030096

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

030097

030097

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

030031

030031

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030030

030030

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032167

032167

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

032833

032833

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

032832

032832

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

032830

032830

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

032831

032831

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

032829

032829

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

032828

032828

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

032362

032362

Τεμάχιο

032532

032532

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

030533

030533

Τεμάχιο

031386

031386

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

032055

032055

Τεμάχιο

031388

031388

Τεμάχιο

032612

032612

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

032796

032796

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 6

032611

032611

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

032719

032719

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

030160

030160

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

032570

032570

Τεμάχιο

032670

032670

Τεμάχιο

032571

032571

Τεμάχιο

032669

032669

Τεμάχιο

032609

032609

Τεμάχιο

032573

032573

Τεμάχιο

032572

032572

Τεμάχιο

032610

032610

Τεμάχιο

032721

032721

Τεμάχιο

032720

032720

Τεμάχιο

030068

030068

Τεμάχιο

032075

032075

Τεμάχιο

030126

030126

Τεμάχιο

032650

032650

Τεμάχιο

032546

032546

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6