Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

100567

100567

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101114

101114

Τεμάχιο

101113

101113

Τεμάχιο

101115

101115

Τεμάχιο

101168

101168

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101164

101164

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

101167

101167

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101163

101163

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

100042

100042

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101165

101165

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

101166

101166

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101213

101213

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

101118

101118

Τεμάχιο

101117

101117

Τεμάχιο

101119

101119

Τεμάχιο

101129

101129

Τεμάχιο

101128

101128

Τεμάχιο

101177

101177

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101176

101176

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101175

101175

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101178

101178

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101130

101130

Τεμάχιο

101105

101105

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

100591

100591

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101169

101169

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

100909

100909

Τεμάχιο

100011

100011

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

100744

100744

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24