Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

101057

101057

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

030051

030051

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 3

100794

100794

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101037

101037

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101036

101036

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

030052

030052

Τεμάχιο

101155

101155

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12