Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

101057

101057

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

101236

101236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101221

101221

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101247

101247

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101248

101248

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101249

101249

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101254

101254

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101256

101256

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101255

101255

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

100567

100567

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101258

101258

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101291

101291

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101228

101228

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101168

101168

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101164

101164

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

101167

101167

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101163

101163

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

100042

100042

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101165

101165

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

101166

101166

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101119

101119

Τεμάχιο

101129

101129

Τεμάχιο

101128

101128

Τεμάχιο

101177

101177

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101176

101176

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101175

101175

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101178

101178

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101130

101130

Τεμάχιο

100045

100045

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101174

101174

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101250

101250

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101170

101170

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101251

101251

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101172

101172

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101252

101252

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101173

101173

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101253

101253

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101171

101171

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101267

101267

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

101105

101105

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8