Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

101057

101057

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

030051

030051

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

100794

100794

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101037

101037

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

101036

101036

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

030052

030052

Τεμάχιο

030053

030053

Τεμάχιο

030054

030054

Τεμάχιο

101155

101155

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

100566

100566

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

100567

100567

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

101114

101114

Τεμάχιο

101113

101113

Τεμάχιο

101115

101115

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101168

101168

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101164

101164

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101167

101167

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101163

101163

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

100042

100042

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101165

101165

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101166

101166

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101118

101118

Τεμάχιο

101117

101117

Τεμάχιο

101119

101119

Τεμάχιο

101129

101129

Τεμάχιο

101128

101128

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101177

101177

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101176

101176

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101175

101175

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101178

101178

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

101130

101130

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101174

101174

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101170

101170

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101172

101172

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101173

101173

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101171

101171

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

101105

101105

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

100591

100591

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

101169

101169

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

100909

100909

Τεμάχιο