Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

012521

012521

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013297

013297

Τεμάχιο

010107

010107

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

013705

013705

Τεμάχιο

030091

030091

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030087

030087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

211553

211553

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

211552

211552

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

211551

211551

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

211554

211554

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

030089

030089

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013516

013516

Τεμάχιο

013493

013493

Τεμάχιο

030093

030093

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

013331

013331

Τεμάχιο

013548

013548

Τεμάχιο

030092

030092

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030090

030090

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

010123

010123

Τεμάχιο

231349

231349

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

231352

231352

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

030088

030088

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231646

231646

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

231351

231351

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24