Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

030091

030091

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030087

030087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

211553

211553

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

211552

211552

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

211551

211551

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

211554

211554

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

212152

212152

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

212151

212151

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

212179

212179

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

212178

212178

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

212180

212180

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

030089

030089

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

161151

161151

Τεμάχιο

013516

013516

Τεμάχιο

013493

013493

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

011208

011208

Τεμάχιο

013331

013331

Τεμάχιο

013548

013548

Τεμάχιο

030092

030092

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030090

030090

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

010123

010123

Τεμάχιο

013761

013761

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

231349

231349

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

231352

231352

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

030088

030088

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231646

231646

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

232592

232592

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

232445

232445

Τεμάχιο