Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

012521

012521

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013297

013297

Τεμάχιο

010107

010107

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

030091

030091

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030087

030087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030089

030089

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013516

013516

Τεμάχιο

011208

011208

Τεμάχιο

012726

012726

Τεμάχιο

013493

013493

Τεμάχιο

030093

030093

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

013331

013331

Τεμάχιο

013548

013548

Τεμάχιο

030092

030092

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030090

030090

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030088

030088

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

231351

231351

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24