Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

030091

030091

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032683

032683

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

031418

031418

Τεμάχιο

030087

030087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032622

032622

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032624

032624

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032435

032435

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032434

032434

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032623

032623

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032754

032754

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032753

032753

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

013756

013756

Τεμάχιο

030978

030978

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211553

211553

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211552

211552

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211551

211551

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

211554

211554

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

212152

212152

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

212151

212151

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

212344

212344

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

212343

212343

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

212342

212342

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

212345

212345

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

212179

212179

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

212178

212178

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

212180

212180

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

030089

030089

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013312

013312

Τεμάχιο

013776

013776

Τεμάχιο

011479

011479

Τεμάχιο

012802

012802

Τεμάχιο

011476

011476

Τεμάχιο

013516

013516

Τεμάχιο

013493

013493

Τεμάχιο

011208

011208

Τεμάχιο

013331

013331

Τεμάχιο

013548

013548

Τεμάχιο

032648

032648

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

032375

032375

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

030092

030092

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12