Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

032436

032436

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

032430

032430

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

032431

032431

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

032433

032433

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

032432

032432

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

032429

032429

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

032306

032306

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

032308

032308

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18