Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

030056

030056

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 56

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

030100

030100

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

030067

030067

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 45

030082

030082

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

030094

030094

Τεμάχιο

030063

030063

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 45

230206

230206

Τεμάχιο

030001

030001

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013360

013360

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 35

013237

013237

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 12

030062

030062

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 50

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

010092

010092

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 210

010085

010085

Τεμάχιο

010071

010071

Τεμάχιο

010070

010070

Τεμάχιο

010091

010091

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

010073

010073

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010074

010074

Τεμάχιο

010062

010062

Σετ

Σετ / Σετ: 1

010031

010031

Τεμάχιο

013595

013595

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 600