Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013236

013236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120

190475

190475

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

190474

190474

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

190615

190615

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

190624

190624

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

190514

190514

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

300840

300840

Τεμάχιο

300841

300841

Τεμάχιο

190737

190737

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

190033

190033

Τεμάχιο

190738

190738

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 360