Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013236

013236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190475

190475

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190474

190474

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

190514

190514

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

190737

190737

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

190033

190033

Τεμάχιο

190738

190738

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 360