Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

013236

013236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120

190738

190738

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 360

190934

190934

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 8

190072

190072

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 6

190033

190033

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 6