Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

032426

032426

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

101150

101150

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030065

030065

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

030064

030064

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

030086

030086

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1