Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

010026

010026

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010027

010027

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

013010

013010

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

013442

013442

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

013443

013443

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

012206

012206

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

013444

013444

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

013124

013124

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

010008

010008

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013137

013137

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013125

013125

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013120

013120

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013551

013551

Τεμάχιο