Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

100505

100505

Τεμάχιο

100518

100518

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

100847

100847

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

100811

100811

Τεμάχιο

100755

100755

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 16

100552

100552

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

101225

101225

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

100997

100997

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

101180

101180

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

101179

101179

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 7

101079

101079

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

101080

101080

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

101081

101081

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

101076

101076

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

100027

100027

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

100131

100131

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

100340

100340

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

100565

100565

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

100026

100026

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12