Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

211900

211900

Τεμάχιο

210160

210160

Τεμάχιο

210228

210228

Τεμάχιο

211628

211628

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

211625

211625

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

211723

211723

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 150

212069

212069

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 300

212039

212039

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 300

212066

212066

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 500

212065

212065

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 300

211665

211665

Τεμάχιο

212073

212073

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 500

212064

212064

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 300

212072

212072

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 240

212067

212067

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 240

212070

212070

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 300

212075

212075

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 240

212068

212068

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 240

212141

212141

Τεμάχιο

300835

300835

Τεμάχιο

212137

212137

Τεμάχιο

212071

212071

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 300