Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

032865

032865

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 60

030057

030057

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

032917

032917

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

032847

032847

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

030100

030100

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

032848

032848

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

030049

030049

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032752

032752

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

030094

030094

Τεμάχιο

032746

032746

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

030063

030063

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 45

111256

111256

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110020

110020

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

111255

111255

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110187

110187

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111260

111260

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

111259

111259

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

111327

111327

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

110039

110039

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032834

032834

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 160

032817

032817

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

032864

032864

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

013236

013236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120

211900

211900

Τεμάχιο

230206

230206

Τεμάχιο

013719

013719

Τεμάχιο

030001

030001

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013360

013360

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 35

013237

013237

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 12

013686

013686

Τεμάχιο

190799

190799

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

190738

190738

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 360

190934

190934

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 8

190072

190072

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 6

190033

190033

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 6

032539

032539

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

032713

032713

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

231966

231966

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

231968

231968

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032651

032651

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6