Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

231968

231968

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030057

030057

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

030061

030061

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030100

030100

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

030049

030049

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032757

032757

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

030067

030067

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 45

032752

032752

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

030082

030082

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

030094

030094

Τεμάχιο

032746

032746

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

030063

030063

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 45

110020

110020

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

111256

111256

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111255

111255

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110187

110187

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

111260

111260

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

111259

111259

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

110038

110038

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

110039

110039

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032430

032430

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

032431

032431

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

032433

032433

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

032432

032432

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

032429

032429

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

032817

032817

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

032306

032306

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

013236

013236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 120

211900

211900

Τεμάχιο

230206

230206

Τεμάχιο

013719

013719

Τεμάχιο

030001

030001

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

013360

013360

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 35

013237

013237

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 12

032426

032426

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

013686

013686

Τεμάχιο

190867

190867

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

190474

190474

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

190738

190738

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 360

190514

190514

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48