Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

030128

030128

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

032733

032733

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032544

032544

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

032549

032549

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

032548

032548

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

030125

030125

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030124

030124

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032689

032689

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

030002

030002

Τεμάχιο

032690

032690

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

032691

032691

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12