Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

031914

031914

Τεμάχιο

010104

010104

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

013469

013469

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

013135

013135

Τεμάχιο

010004

010004

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

013119

013119

Τεμάχιο

030157

030157

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 20

010002

010002

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

013568

013568

Τεμάχιο

010942

010942

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

011407

011407

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

012156

012156

Τεμάχιο

010282

010282

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

013071

013071

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

012474

012474

Σετ

Σετ / Σετ: 1