Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

010075

010075

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

013078

013078

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

013076

013076

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

013077

013077

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

013345

013345

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

013346

013346

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

013558

013558

Τεμάχιο

013079

013079

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

013075

013075

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

012658

012658

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

012157

012157

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

011097

011097

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

011603

011603

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

012828

012828

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 50

012890

012890

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

011094

011094

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

012310

012310

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

011095

011095

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

010047

010047

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 24

012829

012829

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

012831

012831

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

012832

012832

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

013132

013132

Τεμάχιο

012700

012700

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

012837

012837

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

013556

013556

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

013066

013066

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

013088

013088

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

013130

013130

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

013131

013131

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

013068

013068

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

011997

011997

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

012158

012158

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

011606

011606

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

012777

012777

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

012306

012306

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 20

010109

010109

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 20

012709

012709

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

012607

012607

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

013308

013308

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1