Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013268

013268

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

010421

010421

Τεμάχιο

011226

011226

Σετ

Σετ / Σετ: 1

010420

010420

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

010422

010422

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

011288

011288

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1