Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013268

013268

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

010422

010422

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40