Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

010303

010303

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010312

010312

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010316

010316

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010548

010548

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010547

010547

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010550

010550

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010549

010549

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010552

010552

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010551

010551

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

013067

013067

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010554

010554

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010057

010057

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

015101

015101

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

015102

015102

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

013795

013795

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

013796

013796

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010649

010649

Τεμάχιο

010650

010650

Τεμάχιο

010653

010653

Τεμάχιο

010655

010655

Τεμάχιο

010324

010324

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 5

012605

012605

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 5

010333

010333

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010334

010334

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010335

010335

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010336

010336

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010298

010298

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010299

010299

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010300

010300

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010301

010301

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010302

010302

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010770

010770

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

012933

012933

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

010648

010648

Τεμάχιο