Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013268

013268

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

010422

010422

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

010303

010303

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010307

010307

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010312

010312

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010316

010316

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010548

010548

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010547

010547

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010550

010550

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010549

010549

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010552

010552

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010551

010551

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

013067

013067

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010554

010554

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

013109

013109

Τεμάχιο

010057

010057

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010362

010362

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010649

010649

Τεμάχιο

010650

010650

Τεμάχιο

010653

010653

Τεμάχιο

010655

010655

Τεμάχιο

010363

010363

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010324

010324

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 5

012605

012605

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 5

010333

010333

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010334

010334

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010335

010335

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010336

010336

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010298

010298

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010299

010299

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010300

010300

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010301

010301

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010302

010302

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

010770

010770

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

010188

010188

Τεμάχιο

012656

012656

Τεμάχιο

010189

010189

Τεμάχιο

010402

010402

Τεμάχιο

010190

010190

Τεμάχιο

012806

012806

Τεμάχιο