Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

011826

011826

Τεμάχιο

012913

012913

Τεμάχιο

013489

013489

Τεμάχιο

013214

013214

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 14

010055

010055

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 14

013371

013371

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 450

010902

010902

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013613

013613

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

012849

012849

Τεμάχιο