Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

010088

010088

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

010090

010090

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

010087

010087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

010089

010089

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36