Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013197

013197

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

011214

011214

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

013430

013430

Τεμάχιο

013215

013215

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

013216

013216

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72