Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

011138

011138

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 96

013555

013555

Τεμάχιο

013448

013448

Τεμάχιο

013447

013447

Τεμάχιο

013446

013446

Τεμάχιο

013304

013304

Τεμάχιο

013517

013517

Τεμάχιο

012810

012810

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

012936

012936

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

012811

012811

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36