Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013326

013326

Τεμάχιο

012727

012727

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

012728

012728

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

012812

012812

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

012809

012809

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

231540

231540

Τεμάχιο