Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

230000

230000

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

232615

232615

Τεμάχιο

010088

010088

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

015269

015269

Τεμάχιο

013653

013653

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

013197

013197

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

011214

011214

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

013216

013216

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

015227

015227

Τεμάχιο

013305

013305

Τεμάχιο

010050

010050

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 200

231538

231538

Τεμάχιο

231537

231537

Τεμάχιο

231536

231536

Τεμάχιο

013324

013324

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

010090

010090

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

010087

010087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

012727

012727

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

012728

012728

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

012812

012812

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

015230

015230

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

015327

015327

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 72

013554

013554

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

013553

013553

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

013552

013552

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

010089

010089

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

011138

011138

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 96

013555

013555

Τεμάχιο

013448

013448

Τεμάχιο

013447

013447

Τεμάχιο

013446

013446

Τεμάχιο

013304

013304

Τεμάχιο

013517

013517

Τεμάχιο

015410

015410

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 6

231540

231540

Τεμάχιο