Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013219

013219

Τεμάχιο

013218

013218

Τεμάχιο

013114

013114

Τεμάχιο

013480

013480

Τεμάχιο

013477

013477

Τεμάχιο

013623

013623

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013615

013615

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

013672

013672

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

013617

013617

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 240

013622

013622

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

013616

013616

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 144

013474

013474

Τεμάχιο

013481

013481

Τεμάχιο

013473

013473

Τεμάχιο

012029

012029

Τεμάχιο

013475

013475

Τεμάχιο

013478

013478

Τεμάχιο

013476

013476

Τεμάχιο

013483

013483

Τεμάχιο

013479

013479

Τεμάχιο

010341

010341

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

012186

012186

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 108

012855

012855

Τεμάχιο