Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

013546

013546

Τεμάχιο

013547

013547

Τεμάχιο

013472

013472

Τεμάχιο

012996

012996

Τεμάχιο

012997

012997

Τεμάχιο

013276

013276

Τεμάχιο

010196

010196

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 150