Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

041845

041845

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

041846

041846

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

041867

041867

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

041945

041945

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 50

041984

041984

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 50

040169

040169

Τεμάχιο

041853

041853

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

041921

041921

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

041907

041907

Τεμάχιο

041868

041868

Τεμάχιο

041852

041852

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

040400

040400

Τεμάχιο

040012

040012

Τεμάχιο

300595

300595

Τεμάχιο

041712

041712

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

040275

040275

Τεμάχιο

041711

041711

Τεμάχιο

041977

041977

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

041987

041987

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

040056

040056

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

041008

041008

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

040055

040055

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

040054

040054

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

041706

041706

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

041297

041297

Τεμάχιο

300596

300596

Τεμάχιο

041953

041953

Τεμάχιο

041952

041952

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

040272

040272

Τεμάχιο

041904

041904

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041188

041188

Τεμάχιο

040052

040052

Τεμάχιο

041431

041431

Τεμάχιο

041432

041432

Τεμάχιο

041186

041186

Τεμάχιο

100039

100039

Τεμάχιο

100564

100564

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 500

042012

042012

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 250

042013

042013

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 500

042031

042031

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 250