Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

040886

040886

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 1

041935

041935

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

041887

041887

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

041899

041899

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

040208

040208

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

041797

041797

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

041804

041804

Τεμάχιο

041121

041121

Τεμάχιο

041940

041940

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

040209

040209

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 1

041305

041305

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 1