Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

040886

040886

Τεμάχιο

041935

041935

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

041887

041887

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

041899

041899

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

040208

040208

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

041797

041797

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

041121

041121

Τεμάχιο

041940

041940

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 30

040096

040096

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 25

040095

040095

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 25

041305

041305

Τεμάχιο

040072

040072

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

040073

040073

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 25

040074

040074

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1