Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

040859

040859

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

042002

042002

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

040238

040238

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 12

041782

041782

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

041680

041680

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

041923

041923

Τεμάχιο

040443

040443

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

041787

041787

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

041722

041722

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

040223

040223

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24