Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

041660

041660

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041882

041882

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

041973

041973

Τεμάχιο

041974

041974

Τεμάχιο

041793

041793

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

041428

041428

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

041883

041883

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

040013

040013

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041892

041892

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

041502

041502

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

041707

041707

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

041700

041700

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12