Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

040056

040056

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

040055

040055

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

040054

040054

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

041706

041706

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

042016

042016

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

042017

042017

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

042019

042019

Τεμάχιο

042020

042020

Τεμάχιο

042021

042021

Τεμάχιο

042022

042022

Τεμάχιο

042018

042018

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

042023

042023

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

041916

041916

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

041917

041917

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

041908

041908

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041909

041909

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041910

041910

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041911

041911

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041912

041912

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

041913

041913

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

041914

041914

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

041847

041847

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

041918

041918

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041919

041919

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041920

041920

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

040118

040118

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

040120

040120

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

041840

041840

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041857

041857

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041901

041901

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041902

041902

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

041835

041835

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041825

041825

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041831

041831

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

041832

041832

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041833

041833

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

041834

041834

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

041328

041328

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

041978

041978

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 10

041979

041979

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 5