Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

041656

041656

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041658

041658

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041810

041810

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041811

041811

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041941

041941

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

040122

040122

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

040066

040066

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041955

041955

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041809

041809

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041954

041954

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

040130

040130

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 15

041705

041705

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

040488

040488

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041715

041715

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041421

041421

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041812

041812

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

040722

040722

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

041968

041968

Τεμάχιο

041970

041970

Τεμάχιο

041999

041999

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 12

041396

041396

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

041946

041946

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12