Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

120250

120250

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120248

120248

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120249

120249

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120257

120257

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121770

121770

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121772

121772

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121773

121773

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121771

121771

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121769

121769

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121865

121865

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120137

120137

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120142

120142

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120138

120138

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122157

122157

Τεμάχιο

122024

122024

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121743

121743

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121745

121745

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121742

121742

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121741

121741

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121744

121744

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120154

120154

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120144

120144

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122221

122221

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122222

122222

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12