Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

120116

120116

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120117

120117

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

121944

121944

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

120073

120073

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120072

120072

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120071

120071

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120074

120074

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120105

120105

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120104

120104

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120109

120109

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120110

120110

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1