Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

120013

120013

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120030

120030

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121789

121789

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

122183

122183

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12