Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

122080

122080

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

122081

122081

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

121834

121834

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121842

121842

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120017

120017

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122204

122204

Τεμάχιο

121831

121831

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122079

122079

Τεμάχιο

122077

122077

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

122078

122078

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122083

122083

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15