Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

120603

120603

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

122305

122305

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

122306

122306

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121534

121534

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

122163

122163

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

122162

122162

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

120602

120602

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

122008

122008

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122010

122010

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122011

122011

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122350

122350

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122002

122002

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

122004

122004

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122003

122003

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122001

122001

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122301

122301

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122304

122304

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122300

122300

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122303

122303

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

121532

121532

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6