Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

122080

122080

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

122081

122081

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

120017

120017

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

121969

121969

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

121968

121968

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

121967

121967

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

121964

121964

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

121965

121965

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

121971

121971

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

121970

121970

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

121966

121966

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

121553

121553

Τεμάχιο

122014

122014

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

121551

121551

Τεμάχιο

122013

122013

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

122079

122079

Τεμάχιο

122077

122077

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

122078

122078

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 3

121534

121534

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

122163

122163

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

122162

122162

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

121437

121437

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

120602

120602

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

122008

122008

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122188

122188

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122010

122010

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122011

122011

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122012

122012

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122002

122002

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

122004

122004

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122003

122003

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

120173

120173

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122001

122001

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

121532

121532

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

121531

121531

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

121533

121533

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122083

122083

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15